Świetlica

Świetlica jest czynna od 6.30 do 16. 30

Wychowawcy świetlicy:
mgr Sylwia Kostorz
mgr Barbara Miś
lic. Krzysztof Rodzoch
mgr Sławomir Fedoryszak

Świetlica zapewnia:

  • opiekę dla uczniów naszej szkoły,
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
  • pomoc w nauce uczniom mającym trudności w nauce,

Ponadto uczniowie korzystają z:

  • gier stolikowych,
  • tenisa stołowego,
  • piłkarzyków,
  • sali zabaw,
  • zajęć plastycznych i innych.