Płatności – obiady

Obiady – czerwiec

Dzieci przebywające na zielonej szkole ,
czerwiec obiady od 12.06.2018 do 21.06.2018 
8 obiadów  x 4,00zł = 32,00 zł
Dzieci, które uczestniczyły w wycieczce do Warszawy
czerwiec obiady od 07.06.2018 do 21.06.2018
11 obiadów  x 4,00 zł = 44,00 zł
Proszę o regularne wpłaty.

Cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł.

Przypominam, że odliczamy tylko zgłoszone nieobecności.
Płatność przelewem na konto szkoły:

42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

Proszę o regulowanie płatności za obiady  na podany numer konta najpóźniej
do 15 – go dnia każdego miesiąca.

Proszę telefonicznie zgłaszać nieobecności dziecka na obiedzie, wówczas będą odliczane koszty.

 

Monika Brenzak

Karta zgłoszenia dziecka na obiady