Płatności – obiady

MIESIĄC WRZESIEŃ

koszt obiadów wynosi:

13 x 4,50 = 58,50 zł

Zapisy na obiady u intendenta szkoły lub pod nr tel. 608263473

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Płatności za obiady należy regulować najpóźniej
do 15 – go dnia
każdego miesiąca,
wyłącznie przelewem na konto podane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Płatności – obiady”.

Płatność przelewem na konto szkoły:
42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady