Płatności – obiady

Obiady – WRZESIEŃ 2018
17 x 4,00 zł = 68,00 zł

Zapisy na obiady w sekretariacie szkoły od 03.09.2018r.
Kuchnia rozpoczyna pracę od 06.06.2018r. (czwartek).
W czwartek i piątek na obiad są tylko zupy ze względu na małą i przybywającą  ilość dzieci chętnych do korzystania z obiadów.
W roku szkolnym 2018/2019 za obiady płacimy tylko przelewem na konto najpóźniej do 15-go dnia każdego bieżącego miesiąca.
W przypadku nieobecności dziecka w szkole, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłat począwszy
od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.
W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować
o tym szkołę.
Proszę o regularne wpłaty.

Cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł.

Płatność przelewem na konto szkoły:

42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

 

Monika Brenzak

Karta zgłoszenia dziecka na obiady