Płatności – obiady

Obiady – Styczeń 2019
21 x 4,00 zł = 84,00 zł

W roku szkolnym 2018/2019 za obiady płacimy tylko przelewem na konto najpóźniej do 15-go dnia każdego bieżącego miesiąca.
W przypadku nieobecności dziecka w szkole, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłat począwszy
od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.
W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować
o tym szkołę.
tel. stołówka – 608-263-473
Proszę o regularne wpłaty.

Cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł.

Płatność przelewem na konto szkoły:

42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

 

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady