Płatności – obiady

Obiady – Kwiecień
od 04.04.2018 do 30.04.2018
19 dni x 4,00 zł = 76,00 zł.

Obiady  – MAJ
19 dni x 4,00 zł = 76,00 zł 
( od dnia 04.05.2018 do dnia 30.05.2018 )
2 maja WOLNY,
31 maja BOŻE CIAŁO.
Proszę o regularne wpłaty.

Cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł.

Przypominam, że odliczamy tylko zgłoszone nieobecności.
Płatność przelewem na konto szkoły:

42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

Proszę o regulowanie płatności za obiady  na podany numer konta najpóźniej
do 15 – go dnia każdego miesiąca.

Proszę telefonicznie zgłaszać nieobecności dziecka na obiedzie, wówczas będą odliczane koszty.

 

Monika Brenzak

Karta zgłoszenia dziecka na obiady