Płatności – obiady

Miesiąc GRUDZIEŃ

koszt obiadów wynosi:

14 dni x 4,50 = 63,00 zł

Miesiąc LISTOPAD

koszt obiadów wynosi:

19 dni x 4,50 =85,50 zł

INFORMACJA

Obiady w szkole ”

Od dnia 22.08.2019 r. można zapisywać dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 będą korzystały z obiadów w szkole. Zapisy u intendenta lub pod nr tel. 608263473

Koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Płatności za obiady należy regulować najpóźniej do 15 – go dnia każdego miesiąca, wyłącznie przelewem na konto podane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Płatności – obiady”.

Płatność przelewem na konto szkoły:

42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

 

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady