Płatności – obiady

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłat począwszy
od dnia następnego po zgłoszeniu nieobecności.
W przypadku rezygnacji z obiadów, Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować
o tym szkołę.
tel. stołówka – 608-263-473

Cena jednego obiadu wynosi ….

Płatność przelewem na konto szkoły:

42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

 

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady