Zebrania i konsultacje.

Zapraszamy Rodziców

na   zebrania w dniu  14 maja 2019 r. od godziny 17.30. (godziny zostaną podane przez wychowawców)

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 • 11 IX 2018 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VIII
  ▪ 13 XI 2018 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VIII
  ▪ 11 XII 2018 konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VIII
  ▪ 15 I 2019 podsumowanie I semestru –wywiadówka
  ▪ 26 III 2019 konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VII, zebranie dla rodziców uczniów klasy VIII, Dzień otwarty dla przedszkolaków
  ▪ IV 2019 zebranie dotyczące wyjazdu uczniów klas 3 na Zieloną Szkołę
  ▪ 14 V 2019 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII
  ▪ VI 2019 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada, 12 listopada, 2 stycznia, 2 maja