Zebrania i konsultacje.

Zapraszamy Rodziców

na  zebranie w dniu …………………. wg harmonogramu w naszej szkole.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne