Zebrania i konsultacje.

Zapraszamy Rodziców

na   zebrania w dniu  …..2019 r. od godziny …..

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne