Zebrania i konsultacje.

Zapraszamy Rodziców

na   zebranie w dniu  .2019 r. – (godziny poszczególnych zebrań zostaną podane przez wychowawców).

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zebrania i konsultacje indywidualne:
zebrania z rodzicami: 10.09.2019 r.; 10.12.2019 r.; 13.02.2020 r., 19.05.2020 r.;
konsultacje indywidualne: 29.10.2019 r. i 24.03.2020 r.