Zebrania i konsultacje.

Zapraszamy Rodziców

na  …………………. w dniu …………..2018 r. (wtorek) …………. w naszej szkole.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI ORAZ KONSULTACJE

  • 12 IX 2017 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII
  • 14 XI 2017 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII
  • 12 XII 2017 konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VII
  • 23 I 2018 podsumowanie I semestru –wywiadówka dla  uczniów klas I-VII
  • 20 III 2018 konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VII
    Dzień otwarty dla przedszkolaków
  • 17 IV 2018 zebranie dotyczące wyjazdu uczniów klas 3 na Zieloną Szkołę
  • 15 V 2018 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII
  • 12 VI 2018 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole