Dobre wychowanie.

W szkole realizowany był program pt.: „Zaczarowane słowa kluczem do krainy szczęśliwości”. W czasie jego realizacji uczniowie pisali listy do swoich rodziców, a jest to już zapomniana forma komunikacji. Podczas tygodnia życzliwości w szkole odbył się wybór „MISTRZA DOBRYCH MANIER”. Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Sama chęć bycia nienagannym jest już godna pochwały. Każdy uczeń w szkole mógł otrzymać taki tytuł, jeżeli swoim zachowaniem na lekcjach, przerwach, w czasie obiadu na jadalni wykazywał się kulturą zachowania: miłe odnoszenie się do kolegów, koleżanek, spokojne i grzeczne spędzanie przerw na korytarzach, grzeczne spożywanie posiłków w jadalni, używanie słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.Tytuły otrzymali: Julia Piela z kl. 5b oraz Filip Kaczmarek z kl. 3a. Spośród uczestników również zostali nagrodzeni uczniowie: Jakub Dziubiński, Angelika Świstowska, Agata Wasilewska, Magdalena Bąk, Bartłomiej Kubela, Dominika Biegańska, Oliwia Suchy, Szymon Bugaj, Marta Wolicka, Maja Borkowska, którzy swoją postawą i zachowaniem byli godni naśladowania. Uczniowie również brali udział w konkursie plastycznym, a prace można było oglądać na korytarzu szkolnym. W ramach programu również rodzice i dziadkowie chętnie czytali naszym dzieciom różne opowiadania, bajki, fragmenty lektur, za co serdecznie dziękujemy! Podsumowaniem programu był apel, który został przygotowany przez uczniów klasy 2b i 1a o tematyce kultury zachowania. Dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych zostały zakupione i wręczone nagrody oraz upominki dla uczestników.

Możecie zobaczyć krótkie fotoreportaże: