Klub przyjaciół książki

W roku szkolnym 2017/18 dyżury pełnią w bibliotece uczniowie:

Angelika Świstowska (6A)
Martyna Kluska ( 7A)
Roksana Śmieszek (7A)
Wiktoria Myśliwiec ( 7A)

Uczniowie będący członkami aktywu bibliotecznego pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza:

  • promują czytelnictwo i działalności biblioteki szkolnej,
  • opiekują się księgozbiorem naprawiają zniszczone książki,
  • pełnią dyżury w bibliotece podczas przerw,
  • służą pomocą młodszym kolegom w doborze książek,
  • pomagają w przygotowaniu gazetek wystaw oraz konkursów czytelniczych,
  • poznają tajniki pracy bibliotekarza i funkcjonowanie biblioteki.

biblioteka