Grono Pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Ochman
mgr Jolanta Tomecka – Rodzoch – wych. kl 2a
mgr Mariola Szymborska-wych. kl 1a
mgr Mariola Pelikan-wych. kl 3a
Język polski
mgr Grażyna Król-Koperska – wych. kl 5a
mgr Joanna Kwiatkowska-Paluch- wych. kl 7b
Język angielski
mgr Justyna Sierant
mgr Ewa Sikorska-Gil- wych. kl 6b
Matematyka
mgr Sandra Pawlica – wych. kl 7a
mgr Teresa Baranowska
Przyroda
mgr Iwona Bugajniak – wych. kl 5b
mgr Maciej Kiełtyka – wych. kl 5c
Historia
lic. Krzysztof Rodzoch – wych. kl 8a
Plastyka
mgr Beata Stelmach-Morek – wych. kl 6a
Muzyka
mgr Beata Stelmach-Morek
Zajęcia techniczne
mgr Beata Nowakowska
Wychowanie fizyczne
mgr Maciej Kiełtyka
mgr Anna Szczygioł
Język niemiecki
mgr Sławomir Fedoryszak
Geografia
mgr Małgorzata Kozera

Fizyka
mgr Mariola Procz
Chemia
mgr Aleksandra Kempa
Biologia
mgr Iwona Bugajniak
Zajęcia komputerowe
mgr Ewa Sikorska-Gil
mgr Iwona Bugajniak
mgr Teresa Ochman
Religia
mgr Stefania Króliczek
mgr Barbara Miś
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariola Pelikan
Wychowawcy – świetlica
mgr Teresa Ochman
mgr Sylwia Kostorz
mgr Barbara Miś
lic. Krzysztof Rodzoch
Biblioteka
mgr Małgorzata Szczepaniak
Pedagog
mgr Małgorzata Czeleń
Psycholog
mgr Wioleta Dyga
Logopeda
mgr Beata Nowakowska
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Mariola Szymborska
mgr Sylwia Kostorz
mgr Małgorzata Czeleń