Grono Pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Tomecka – Rodzoch – wych. kl 2a
mgr Mariola Szymborska-wych. kl 1a
mgr Mariola Pelikan-wych. kl 3a
mgr Teresa Ochman
Język polski
mgr Grażyna Król-Koperska – wych. kl 5a
mgr Joanna Kwiatkowska-Paluch- wych. kl 7b
dr Sylwia Kuraś
Język angielski
mgr Justyna Sierant- wych. kl 4b
mgr Ewa Sikorska-Gil- wych. kl 6b
dr Sylwia Kuraś
Matematyka
mgr Sandra Pawlica – wych. kl 7a
mgr Teresa Baranowska
mgr Barbara Biernat
Przyroda
mgr Iwona Bugajniak – wych. kl 5b
Biologia
mgr Iwona Bugajniak

Historia
lic. Krzysztof Rodzoch – wych. kl 8a
Plastyka
mgr Beata Stelmach-Morek – wych. kl 6a
Muzyka
mgr Beata Stelmach-Morek
Zajęcia techniczne
mgr Beata Nowakowska – wych. kl 4a, 4c
Wychowanie fizyczne
mgr Maciej Kiełtyka – wych. kl 5c
mgr Anna Szczygioł
Język niemiecki
mgr Sławomir Fedoryszak
Geografia
mgr Małgorzata Kozera

Fizyka
mgr Mariola Procz
Chemia
mgr Aleksandra Kempa
Zajęcia komputerowe
mgr Ewa Sikorska-Gil
mgr Iwona Bugajniak
mgr Teresa Ochman
Religia
mgr Stefania Króliczek
mgr Barbara Miś
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariola Pelikan
Wychowawcy – świetlica
mgr Teresa Ochman
mgr Sylwia Kostorz
mgr Barbara Miś
lic. Krzysztof Rodzoch
Biblioteka
mgr Małgorzata Szczepaniak
Pedagog
mgr Małgorzata Czeleń
Psycholog
mgr Wioleta Dyga
Logopeda
mgr Beata Nowakowska
Zajęcia rewalidacyjne
mgr Mariola Szymborska
mgr Sylwia Kostorz
mgr Małgorzata Czeleń