Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Termin

Zadanie

4 IX 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 XII – 31 XII 2017

Zimowa przerwa świąteczna

29 I -11 II 2018

Ferie zimowe

26 III – 28 III 2018

Rekolekcje wielkopostne

29 III – 3 IV 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

22 VI 2018

Zakończenie roku szkolnego

25 VI – 31 VIII 2018 r.

Ferie letnie

2 V 2018

1 VI 2018

2 XI 2017

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018 r.,
 • Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI ORAZ DNI OTWARTE

  • 12 IX 2017 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII

  • 14 XI 2017 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII

  • 12 XII 2017 konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VII

  • 23 I 2018 podsumowanie I semestru –wywiadówka

  • 20 III 2018 konsultacje dla rodziców uczniów klas I – VII
   Dzień otwarty dla przedszkolaków

  • 17 IV 2018 zebranie dotyczące wyjazdu uczniów klas 3 na Zieloną Szkołę

  • 15 V 2018 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – VII

  • 12 VI 2018 zebranie informacyjne dla rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole