Rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu  szkoły.

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 z obwodu szkoły.

Rekrutacja-KLAUZULA-art._6-ust.-1-lit.-c.

Uchwała 2.

Uchwala-Rady-Miasta-2017

Zarządzenie.

Lista dzieci przyjętych do klasy I zamieszkałych poza obwodem szkoły

Informujemy, że wszystkie dzieci z obwodu naszej szkoły zostały przyjęte do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Lista uczniów znajduje się na tablicy ogłoszeń na terenie placówki. Spotkanie organizacyjne dla rodziców  klas pierwszych z dyrektorem szkoły i wychowawcami odbędzie się na terenie placówki. O terminie rodzice zostaną poinformowani telefonicznie oraz informacja zostanie umieszczona na stronie szkoły.