Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020:
● 14 października 2019 r.
● 31 października 2019 r.
● 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
● 12 czerwca 2020 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.
  • Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia 2020 r.
  • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.
  • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.