Płatności – obiady

*******************************
MIESIĄC MAJ

koszt obiadów wynosi:

20 x 4,50= 90,00 ZŁ

*************************

MIESIĄC   KWIECIEŃ

koszt obiadów wynosi:

17 x 4,50= 76,50 ZŁ

****************************

Płatności za obiady należy regulować najpóźniej
do 15 – go dnia
każdego miesiąca,
wyłącznie przelewem na konto podane na stronie internetowej szkoły.

Płatność przelewem na konto szkoły:
42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

ZGŁOSZENIA NA OBIADY PRZYJMUJEMY

 w godzinach 7.30-13.30

Pod numerami telefonu:

tel. /32/ 240-82-00

tel.664-049-226

tel.608-263-473

*********************************

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady