Płatności – obiady

**********************

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

koszt obiadów wynosi:

19 x 5,00= 95,00 ZŁ

Proszę o terminowe wpłaty.

***********

Płatności za obiady należy regulować najpóźniej
do 15 – go dnia
każdego miesiąca,
wyłącznie przelewem na konto.

Płatność przelewem na konto szkoły:
42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

ZGŁOSZENIA NA OBIADY PRZYJMUJEMY

 w godzinach 7.30-13.30

*********************************

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady