Rekrutacja uczniów do klasy 1.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY l SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23
IM. JANA BRZECHWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ   
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.6.2022 z dnia 14 stycznia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym wniosek o przyjęcie do klasy I można składać w sekretariacie szkoły w dniach

7 – 18 marca 2022 r. w godzinach pracy szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka do szkoły. (Wypełniają formularz ZGŁOSZENIA.)

W przypadku gdy dziecko z obwodu naszej szkoły zostanie zapisane do innej szkoły podstawowej należy o tym powiadomić sekretariat osobiście lub telefonicznie.

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 23:

11 Listopada, Boczna, B. Chrobrego, B. Krzywoustego ,Jagiellońska, J. Pordzika, J. Rymera, Katowicka /od nr 76 do końca/, Kręta, Ks. Augusta Potyki, Okrężna, Plebiscytowa, Prosta, R. Siekiela, J. Drażyka, Wita Stwosza, Zgody.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego WNIOSKU O PRZYJECIE DO KLASY PIERWSZEJ wraz z OŚWIADCZENIAMI rodziców/opiekunów prawnych.

Wypełnione oraz podpisane dokumenty można przesyłać

w postaci skanu lub zdjęcia na adres e-mail sp23rudasl@poczta.onet.pl

lub złożyć w szkole.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

w godzinach pracy sekretariatu ( 7:00 – 15:00 )

pod numerem telefonu 32 240 82 00 lub 664 – 049 – 226.

Dokumenty do pobrania:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
2. Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły 2022-2023
3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły 2022-2023
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych