Miejski Konkurs Recytatorski „O Laur Zielonej Róży”.

Reprezentacja w Miejskim Konkursie Recytatorskim

O Laur Zielonej Róży”

To już nasz tradycja, że bierzemy udział w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest Miejski Konkurs Recytatorski „O Laur Zielonej Róży”, który miał miejsce 5 marca 2019 roku w MDK w Rudzie 1. Silna reprezentacja, tym razem złożona z samych dziewcząt z klas I-VII pokazała wysoki poziom przygotowania i opanowania tekstów: poezji oraz prozy. Nasze uczennice świetnie poradziły sobie z opanowaniem materiału, dodatkowo wspaniale się zaprezentowały na scenie. Nasze reprezentantki zajęły najwyższe miejsca w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, a są to: Angelika Świstowska, Agata Wasilewska, Aleksandra Morek, Hanna Nowak, Aleksandra Maciej – Niemiec, Julia Węglarzy oraz Alicja Kmiecik.

Dziękujemy za przygotowanie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej: paniom Marioli Szymborskiej, Marioli Pelikan, Jolancie Tomeckiej – Rodzoch oraz nauczycielom języka polskiego: paniom Joannie Kwiatkowskiej – Paluch, Grażynie Król-Koperskiej oraz Sylwii Kuraś.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie oraz podziwiamy odwagę, a także talent, zaprezentowane na scenie.