Regionalny konkurs etnograficzny „Od buncloka do familoka – rajza po tradycjach”

Drużyna 5 uczniów z klasy 4a i 5a startuje w regionalnym konkursie etnograficznym „Od buncloka do familoka – rajza po tradycjach” organizowanym przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Konkurs jest wieloetapowy. W ramach I etapu konkursu Zespół składa fotografię inspirowaną dawną pocztówką, prezentującą miasta i wsie Górnego Śląska. Oto dzieło naszego zespołu, wykonane pod nadzorem Beaty Stelmach-Morek.