Płatności – obiady

*************************************************************

MIESIĄC LISTOPAD

koszt obiadów wynosi:

19 x 4,50= 85,50 ZŁ

Płatności za obiady należy regulować najpóźniej
do 15 – go dnia
każdego miesiąca,
wyłącznie przelewem na konto podane na stronie internetowej szkoły.

Płatność przelewem na konto szkoły:
42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

ZGŁOSZENIA NA OBIADY PRZYJMUJEMY

 w godzinach 7.30-13.30

Pod numerami telefonu:

tel. /32/ 240-82-00

tel.664-049-226

tel.608-263-473

*********************************

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady