Płatności – obiady

**********************

MIESIĄC LUTY

koszt obiadów wynosi:

20 x 5,00= 100,00 ZŁ

Proszę o terminowe wpłaty.

***********
Płatności za obiady należy regulować najpóźniej
do 15 – go dnia
każdego miesiąca,
wyłącznie przelewem na konto.

Płatność przelewem na konto szkoły:
42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

ZGŁOSZENIA NA OBIADY PRZYJMUJEMY

 w godzinach 7.30-13.30

*********************************

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady