Płatności – obiady

**********************

MIESIĄC

CZERWIEC

koszt obiadów wynosi:

14 x 5,00= 70,00 ZŁ

Płatność za obiady do 15-go każdego miesiąca, proszę o terminowe wpłaty.

**********************
Płatności za obiady należy regulować najpóźniej
do 15 – go dnia
każdego miesiąca,
wyłącznie przelewem na konto.

Płatność przelewem na konto szkoły:
42 1050 1214 1000 0023 5592 0220

ZGŁOSZENIA NA OBIADY PRZYJMUJEMY

 w godzinach 7.30-13.30

*********************************

Anna Kostorz

Karta zgłoszenia dziecka na obiady