Zebrania i konsultacje.

Zapraszamy Rodziców

na   konsultacje  w dniu  26 października od godziny 17.00 do 18.00.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

26 października 2021r. – Konsultacje indywidualne

7 grudnia 2021r. – Konsultacje indywidualne

11 stycznia 2022r. – Zebrania rodziców 

22 marca 2022r. – Konsultacje indywidualne

17 maja 2022r. – Zebrania rodziców