Karta rowerowa w naszej szkole.

Karta rowerowa – nasze pierwsze prawo jazdy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej zdawali egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową pod kierunkiem p. Beaty Nowakowskiej. Dziękujemy Panu aspirantowi Dawidowi Mączka z Wydziału Ruchu Drogowego w Rudzie Śląskiej za pomoc i udział w egzaminie. Pan aspirant przypomniał uczniom, że zdobywając swoje „pierwsze prawo jazdy” stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mówił również o bezpieczeństwie na drodze zarówno rowerzystów jak też pieszych, o kulturalnym zachowywaniu się na drodze. W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypomniał również o bezpieczeństwie w czasie przebywania w domu, nad wodą i w czasie zabaw.