Najlepsi z najlepszych I semestr.

Gratulujemy!!!

Uhonorowaliśmy najlepszych