Rada Rodziców Szkoły

Konto Rady Rodziców

86 1020 2401 0000 0102 0447 0761

SKŁAD RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej
rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca:
p. ALEKSANDRA JAROSIK
Zastępca:
p. BRYGIDA WAWOCZNY
Protokolant:
p. BARBARA BROL

Członkowie:
p. EWA ŁĄKA
p. GRAŻYNA PIELA
p. CELINA POWAŁA
p. KARINA MUSIOŁ
p. JUSTYNA PAWLIK
p. EUGENIUSZ BROL
p. ADAM ŻOGAŁA
p. MARCIN DUCZEK
p. BENITA POLAK
p. DANUTA LEŚNIAK – KRZAK