Stołówka

Obiady  wydawane są w czasie trwania przerw obiadowych.

Smaczne obiadki gotują nam:

p. Lucyna Osiewicz

kuchl.