Stołówka

Obiady  wydawane są w czasie trwania przerw obiadowych.
Pracownicy kuchni: 
p. Lucyna Osiewicz, p. Anna Kostorz