3. Pasowanie na czytelnika.

Oficjalne przyjęcie uczniów klasy pierwszej do grona czytelników biblioteki szkolnej nastąpiło 5 kwietnia 2019 r. Do tej pory książki czytali im dorośli : rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i nauczyciele.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu inscenizacji słownej w wykonaniu starszych kolegów na temat korzyści płynących z czytania i zasad właściwego obchodzenia się z książką nadszedł czas na uroczyste ślubowanie.

Pierwszoklasiści z powagą powtarzali słowa przysięgi. Przyrzekali, że zawsze będą szanować wszystkie książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Następnie p. vive-dyrektor Teresa Baranowska „czarodziejskim” ołówkiem dokonała symbolicznego pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelnika. Nowi czytelnicy otrzymali od nauczyciela – bibliotekarza p. Małgorzaty Szczepaniak dyplomy potwierdzające fakt pasowania na czytelnika. Wychowawca klasy – p Mariola Szymborska otrzymała również pamiątkowy dyplom.

Po części oficjalnej uczniowie klasy pierwszej wypożyczyli książki.