Klub przyjaciół książki

Uczniowie będący członkami aktywu bibliotecznego pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza:

  • promują czytelnictwo i działalności biblioteki szkolnej,
  • opiekują się księgozbiorem naprawiają zniszczone książki,
  • pełnią dyżury w bibliotece podczas przerw,
  • służą pomocą młodszym kolegom w doborze książek,
  • pomagają w przygotowaniu gazetek wystaw oraz konkursów czytelniczych,
  • poznają tajniki pracy bibliotekarza i funkcjonowanie biblioteki.