UKS Floret Ruda Śląska

Więcej informacji o działalności UKS na stronie:

http://www.uks-floret.cba.pl/


Gimnastyka korekcyjna
:

 poniedziałek 14.30-15.00 – wady postawy-kręgosłupy, 

15.00-15.30 płaskostopie.

 

Szermierka UKS:

grupa początkująca: