Nasza szkoła w oczach uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej jest usytuowana w starej części Bykowiny. Chociaż placówka ta liczy ponad 100 lat, wyposażona jest w sprzęt multimedialny, a na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania. Na terenach wokół szkoły znajdują się obiekty sportowe: boisko, bieżnia oraz boisko asfaltowe z grami podwórkowymi. W naszej szkole odbywają się liczne imprezy okolicznościowe, chętnie i często uczestniczymy w życiu społeczno-kulturalnym regionu. Uczniowie biorą udział i zwyciężają w wielu konkursach. Pielęgnujemy pamięć o historii naszej ojczyzny i regionie. Panuje u nas miła atmosfera, służąca uczeniu się i twórczej pracy. Uczestniczymy w wielu akcjach społecznych, rozwijając idee wolontariatu i pomocy potrzebującym. Nasza szkoła może poszczycić się tym, że jest wielopokoleniowa, ponieważ bardzo często wracają do nas dzieci naszych absolwentów, dzięki temu możemy nadal uczestniczyć w rozwoju naszej społeczności lokalnej. Nasi absolwenci nie mają problemów z dostaniem się do szkół ponadpodstawowych, a co ważne, nadal utrzymują kontakt z nauczycielami, wychowawcami, chętnie ich odwiedzając. Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole.