O szkole

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY w Rudzie Śląskiej

WIZJA SZKOŁY

KSZTAŁCIMY MŁODEGO CZŁOWIEKA,
POTRAFIĄCEGO ZNALEŹĆ SIĘ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

MISJA SZKOŁY

  • JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ, KTÓRA NAUCZA, KSZTAŁCI
    I WYCHOWUJE MŁODYCH LUDZI W DUCHU TOLERANCJI, POSZANOWANIA PRAW I POGLĄDÓW DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
  • WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM WZMACNIAJĄC WIĘZI MIĘDZY SZKOŁĄ I DOMEM RODZINNYM.
  • ZAPEWNIAMY WSZECHSTRONNY, HARMONIJNY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY ORAZ REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWAŃ ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH.
  • PRZYGOTOWUJEMY UCZNIÓW DO DALSZEGO ETAPU KSZTAŁCENIA, ROZWIJAMY W NICH UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WIEDZY W ŻYCIU.