Program „Żyjmy zdrowo”.

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego determinujące aktualne i przyszłe zachowanie dotyczące zdrowia.
Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie nawyków żywieniowych, aktywność fizyczną oraz kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem. Rozpowszechnianie aktywnego wypoczynku w oparciu o odpowiedzialność indywidualną oraz wolny wybór.