Programy profilaktyczne realizowane w szkole

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

„Nie pal przy mnie, proszę!” to program edukacyjny adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz do ich rodziców. Jest to program antynikotynowy, który opracowano tak, aby przemawiał do dzieci.
Program pokazuje dzieciom, czym jest zdrowie, i jak na zdrowie wpływa palenie tytoniu. Uświadamia się dziecku, że wdychanie dymu tytoniowego jest szkodliwe nie tylko dla osoby palącej, ale także dla jej otoczenia.
Co bardzo ważne, w czasie zajęć objętych tym programem, dziecko uczy się, jak reagować na to, że osoba w jego otoczeniu pali. Nie chodzi tu tylko o palenie rodziców czy innych domowników, ale także, na przykład starszych kolegów. Umiejętność zareagowania na palenie w swoim otoczeniu wiąże się także z kształtowaniem asertywności u dziecka.
Młodsze dzieci obserwując dorosłych lub starszych kolegów, którzy palą, mogą dojść do mylnego wniosku, że palenie jest czymś dobrym i czymś, co robią dorośli. W czasie zajęć, uświadamia się także dziecku, że palenie nie jest w żadnym wypadku oznaką dorosłości, a po prostu uzależnieniem.
W naszej szkole program prowadzi pedagog szkolny – Małgorzata Czeleń.

RODZINO! TRZYMAJ FORMĘ!

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
W naszej szkole program prowadzi w klasach VI pedagog szkolny – Małgorzata Czeleń.

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Każdego roku uczennice klas VI uczestniczą w spotkaniu z przedstawicielem Procter and Gamble realizującym program edukacyjny dla dziewcząt, dotyczący problemów i przemian wieku dojrzewania . Program stworzono przy współpracy recenzentów MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ, ginekologów i psychologów i jest on wpisany na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MEN do użytku szkolnego. Celem programu jest przygotowanie dziewcząt do pierwszej miesiączki oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu fizjologii dojrzewania. Realizacja programu w naszej szkole pomoże dziewczętom w:
przyswojeniu informacji oraz właściwej terminologii o zmianach fizycznych i psychicznych zachodzących w okresie dojrzewania, głębszym zapoznaniu się z przebiegiem cyklu menstruacyjnego,
niwelacji mitów i obaw związanych z miesiączką, wyrobieniu właściwych nawyków higienicznych.

Spotkania cieszą się wielkim zainteresowaniem dziewcząt, a jego uczestniczki otrzymują specjalne zestawy edukacyjne.
Organizatorem spotkań jest pedagog szkolny – Małgorzata Czeleń