Rekrutacja uczniów do klasy 1.

LISTA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY
PRZYJĘTYCH DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Lista kandydatów przyjętych do kl.I

 
LISTA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I


ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka do szkoły. (Wypełniają formularz ZGŁOSZENIA.)
W przypadku gdy dziecko z obwodu naszej szkoły zostanie zapisane do innej szkoły podstawowej należy o tym powiadomić sekretariat osobiście lub telefonicznie 32 / 240 82 00.
Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 23:
– ul. 11 Listopada
– ul. Kręta
– ul. Boczna
– ul. Ks. Augusta Potyki
– ul. B. Chrobrego
– ul. Okrężna
– ul. B. Krzywoustego
– ul. Plebiscytowa
– ul. Jagiellońska
– ul. Prosta
– ul. J. Pordzika
– ul. R. Siekiela
– ul. J. Rymera
– ul. J. Drażyka
– ul. Katowicka /od nr 76 do końca/
– ul. Wita Stwosza
– ul. Zgody
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego WNIOSKU O PRZYJECIE DO KLASY PIERWSZEJ wraz
z  
OŚWIADCZENIAMI rodziców/opiekunów prawnych.
                                 Termin składania wniosków
                             od 8 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.
Harmonogram rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050, 2.12.2021 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.
Dokumenty do pobrania:
 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
 2. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka – z obwodu szkoły
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka – spoza obwodu szkoły
 4. Oświadczenia-rekrutacyjne
5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- do zapoznania się

Wypełnione oraz podpisane dokumenty można przesyłać
w postaci skanu lub zdjęcia na adres e-mail
sp23rudasl@poczta.onet.pl
lub złożyć w szkole.
W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
w godzinach pracy sekretariatu ( 7:00 – 15:00 )