Zapisy uczniów do klasy 1.

 


NABÓR DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. JANA BRZECHWY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy dzieci do klasy 1 oraz rekrutacja odbywać się będą drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy http://rudaslaska.podstawowe.vnabor.pl

od 6 do 17 marca 2023 r.

etapami, zgodnie obowiązującym harmonogramem.

ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23:

11 Listopada, Boczna, B. Chrobrego, B. Krzywoustego ,Jagiellońska, J. Pordzika, J. Rymera, Katowicka /od nr 76 do końca/, Kręta, Ks. Augusta Potyki, Okrężna, Plebiscytowa, Prosta, R. Siekiela, J. Drażyka, Wita Stwosza, Zgody.

Po rejestracji Rodzice dziecka składają (przynoszą) wniosek  do szkoły wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko, a nie mają możliwości dokonania zapisu drogą elektroniczną, mogą zgłosić się po potrzebne dokumenty do szkoły.

Proszę pamiętać  o złożeniu OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
zgodnie z terminem podanym w harmonogramie.

UCHWAŁA NR PR.0007.43.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 23.03.2017

w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

pobierz

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.12.2023 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 20.01.2023

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

pobierz

Wypełnione oraz podpisane dokumenty

proszę składać w szkole  w godzinach pracy sekretariatu ( 7:00 – 15:00 )

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

pod numerem telefonu 32- 240 -82 -00 lub 664 – 049 – 226.