Informacje o świetlicy

Świetlica Szkolna to miejsce, gdzie uczniowie naszej szkoły mogą bezpiecznie, przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.
Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6
30 do 1630.

Staramy się tworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy
i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań naszych uczniów.

Dbamy o to, aby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre
relacje z kolegami i wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

W świetlicy uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dodatkowo biorą udział
w zajęciach organizowanych przez wychowawców. Są to głównie zajęcia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy stolikowe. Świetlica szkolna organizuje również konkursy plastyczne szkolne
i międzyszkolne.

Wychowawcami są:

p. Joanna Kasparek
p. Sylwia Kostorz
p. Jolanta Banaszczyk – Strycharz