7. Warsztaty RUR.

Dnia 20 listopada koleżanki z klasy 8a przeprowadziły dla klasy pierwszej warsztaty ,,Ratujemy i uczymy ratować.” Dziewczynki uświadomiły dzieciom, że bezpieczeństwo każdego człowieka jest bardzo ważne i zapoznały z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dzieci podczas tych zajęć kształtowały ważne nawyki: sprawdzały oddech, układały nieprzytomnego w pozycji bocznej, powtarzały numery telefonów alarmowych. Dzieci dowiedziały się także, że każdy z nich może uratować komuś życie.