Pamiętamy o poległych

2 listopada odwiedziliśmy pobliski cmentarz oraz usytuowany obok szkoły Pomnik ku czci Bohaterów Powstań Śląskich. Na znak pamięci o poległych powstańcach zapaliliśmy symbolicznie znicze.