Zajęcia otwarte dla Rodziców.

Dnia 28.03.2017 odwiedzili nas w szkole Rodzice, przyszli na nasze zajęcia otwarte. Bardzo się ucieszyliśmy, że zobaczą, jak pracujemy na lekcji. Rodzice obserwowali, czy dobrze nauczyliśmy się czytać i pisać. Rozmawialiśmy na temat, dlaczego warto się śmiać. Dowiedzieliśmy się, że śmiech to zdrowie. Warto się śmiać, bo lepiej się uczymy, lepiej pracuje nasze serce i mózg, poprawia nam się nastrój. Postanowiliśmy,że będziemy się uśmiechać do ludzi.  Wykonaliśmy z uśmiechem kilka ćwiczeń gimnastycznych według poleceń naszej pani: rączki w górę i na boki, trzy przysiady, dwa podskoki, wdech i wydech cztery skłony i pajacyk roztańczony. Po tych ćwiczeniach humor mieliśmy doskonały.