Bezpieczne Ferie

Na terenie województwa śląskiego co roku w okresie zimowym prowadzona jest akcja pod hasłem „Bezpieczne Ferie”. Akcja kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, kadry pedagogicznej, opiekunów półkolonii, rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.

Przedsięwzięcie służy zapewnieniu jej adresatom bezpiecznego i zdrowego wypoczynku w okresie zimowym.

W tym okresie, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzą działania edukacyjne na turnusach wypoczynkowych (kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy).

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Scroll to Top