Grono pedagogiczne

W naszej szkole mamy super przyjaciół – to nasi Nauczyciele!

To nie tylko ci, którzy uczą, ale także prawdziwi magicy, którzy pomagają nam odkrywać świat!

Teresa Baranowska

matematyka

Barbara Biernat

fizyka

Iwona Bugajniak

przyroda, biologia, informatyka

Małgorzata Czeleń

pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie

ks. Marcin Dajek

religia

Wioleta Dyga

psycholog

Sławomir Fedoryszak

język niemiecki

Łukasz Jarosz

terapeuta

Beata Jędrysek

rewalidacja

Joanna Kańtoch-Kochaniak

język polski, edukacja wczesnoszkolna

Joanna Kasparek

wychowawca świetlicy, pedagog

Maciej Kiełtyka

wychowanie fizyczne

Katarzyna Klimek

logopeda

Sylwia Kostorz

nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy

Barbara Kowalkowska

technika

Stefania Króliczek

religia

Grażyna Król-Koperska

język polski, edukacja wczesnoszkolna

Joanna Kwiatkowska-Paluch

język polski

Ewelina Machoczek-Chłodek

język angielski

Laura Nowok

wychowanie fizyczne

Sandra Pawlica

matematyka

Mariola Pelikan

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Alan Pieczyski

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Rodzoch

historia, wiedza o regionie

Ewa Sikorska-Gil

język angielski

Beata Stelmach-Morek

muzyka, plastyka, informatyka

Iwona Strzyż

język angielski

Małgorzata Szczepaniak

bibliotekarz, wiedza o społeczeństwie

Justyna Szmatłoch

edukacja wczesnoszkolna


Ernest Sznajder

geografia, nauczyciel współorganizujący kształcenie, informatyka

Mariola Szymborska

edukacja wczesnoszkolna


Jolanta Tomecka-Rodzoch

edukacja wczesnoszkolna

Scroll to Top